Mình đang cần thuê phòng ở khu vực Đường Hà Huy Tập, ai có giới thiệu mình với. Mình xin
cám ơn!