Giá hợp lý quá, ủn cho chủ top mua may bán đắt nha.