mình muma kiếm 1 bạn ngoại hình tương đối mặt dễ coi đi phuọt theo minh chụp anh vui vui nói chung kiếm bạn đồng hành nc trên đường là chính ak