Mới nhận quán bida PANDA (tên mới THIÊN PHÚC), cần sang gấp 2 bàn bida phăng. Bàn do Lê hạnh (Chuyên thiết kế bàn bida cho seagames thiết kế). Bạn nào cần liên hệ 0914198788!