Ai biết ở BMT phá thai bằng thuốc ở đâu an toàn ko, hướng dẫn chi tiết giúp nha, cần gấp. Ai biết thì vui lòng giúp, ai ko biết thì xin bỏ qua, đừng chỉ trích này nọ nha.