UBND THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ LƯU TRÚ HỌC SINH THÀNH NHÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Số: 05 / CV - TN ---o0o---
Đăk Lăk, ngày 3 tháng 4 năm 2015
THƯ NGỎ

Kính gửi: - Các Nhà mạnh thường quân
- Ban giám hiệu nhà trường
- Quý phụ huynh
- Các em Sinh viên các hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học
- Các em Học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT
Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa, Luyện thi và Lưu trú Thành Nhân được thành lập theo quyết định số: 36/ GP – SGD ĐT ngày 25/1/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đắk Lăk và giấy chứng nhân số: 40A8021990 ngày 2/7/2014 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột.Với chức năng bồi dưỡng văn hóa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, luyện thi TN THPT - Tuyển sinh vào lớp 10 - Tuyển sinh ĐH – CĐ và nhận học sinh lưu trú, bán trú để quản lý, nuôi dạy và chăm sóc.
Là đơn vị luôn tích cực trong công tác khuyến học. Cơ sở Thành Nhân mong muốn huy động tạo nguồn sách mới và cũ ( bao gồm: sách giáo khoa, sách tham khảo các cấp học, các loại sách Tâm lý, giáo dục, xã hội, dạy kỹ năng sống và các tác phẩm văn học có giá trị…) phục vụ miễn phí cho chương trình đổi sách : “Một – một” với chủ đề :“ Hãy cho đi những cái dư sẽ nhận lại những cái cần thiết” do Nhà lưu trú học sinh Thành Nhân phối hợp cùng với Hội Khuyến học tỉnh Đăk Lăk phát động cho các em học sinh và người dân tại địa phương. Để nâng cao tinh thần tinh thần tương thân, tương ái và rèn luyện tính tiết kiệm là quốc sách cho các em học sinh, sinh viên. Nhằm giải quyết vấn đề lưu trữ lượng sách giáo khoa cũ không sử dụng của các em để tổng hợp và đổi lại sách giáo khoa cấp học mới giúp quý phụ huynh và các em học sinh tiết kiệm một phần chi phí để mua sách giáo khoa mới vào đầu mỗi năm học.
Để chương trình mang tính nhân văn này có thể thực hiện được cần phải có sự ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều của cộng đồng, nhà trường, và của các nhà mạnh thường quân. Nhà lưu trú học sinh Thành Nhân kính mong các đơn vị, cá nhân cùng chung tay với chúng tôi bằng cách: tặng sách, vở, dụng cụ học tập mới và cũ hoặc tiền mặt.
Nếu được các nhà tài trợ giúp đỡ chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo phục vụ miễn phí cho mọi đối tượng.
Mọi đóng góp xin gửi về : Nhà lưu trú học sinh Thành Nhân.
Địa chỉ: 119/8 Nguyễn Văn Cừ - P. Tân Lập – TP. Buôn Ma Thuột – T. Đăk Lăk
Điện thoại: 0500. 3846162 - 0917. 989958
( Lưu ý: chúng tôi không nhận các ấn phẩm, văn hóa phẩm đồ trụy, chống phá cách mạng, Đảng và Nhà nước)
“Hãy làm việc thiện, có ích cho bản thân và cho xã hội”


Xác nhận đơn vị ( cá nhân) tài trợ: Nhà lưu trú học sinh Thành Nhân
Số lượng sách:………….Khối lớp:…………. Trưởng Cơ sở
Ước giá trị:…………………………………... (Đã ký)
…………., ngày ….tháng…..năm…………. TM. Nguyễn Thị Yến