Ngọc hoàng ngồi tựa ngai vàng, thấy con uống rượu vỗ bàn khen hay....ho...ho

Chào ! các đẹ tử của lưu linh, làm wen nhé! 0935094266 cương