còn đây là thu bằng phần mềm Adobe audition 1.5
http://mp3.zing.vn/bai-hat/cau-chuye.../IW89BAZF.html