các bạn đánh giá chất lượng khi thu bằng phần mềm Nuendo 4 nhé
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-phuc.../IW89BAZC.html