QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN

Để tránh tình trạng một số thành viên BQT có những suy nghĩ sai lệch và phát ngôn không đúng, gây ảnh hưởng đến diễn đàn. Do đó, BQT đưa ra một số qui định áp dụng cho các thành viên BQT. Đây là những qui định áp dụng cho các thành viên trong BQT và có hiệu lực ngay sau khi post bài này về cách quản lí diễn đàn cũng như cách ứng xử trên diễn đàn của BQT:

1.- Quyền phát ngôn của diễn đàn: Sẽ do ADMIN phát ngôn thông tin, bất cứ thành viên nào thuộc BQT cũng không được phát ngôn những thông tin liên quan đến diễn đàn, cũng như sử dụng hình ảnh diễn đàn vào mục đích cá nhân.

--- Nếu muốn phát biểu, đưa ý kiến, xin vui lòng đề xuất thông qua email hoặc hệ thống tin nhắn diễn đàn.

--- Mọi thông tin không chính thống từ người không được quyền phát ngôn hay thành viên BQT đó phát ngôn ra phải chịu hòan tòan trách nhiệm về lời nói của mình.

2.- Sử dụng từ ngữ trên diễn đàn: Mọi từ ngữ sử dụng trên diễn đàn phải đúng văn phong, không được sử dụng những từ ngữ phản cảm cho người đọc hay những bức xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến thành viên khác cũng như các tổ chức, cá nhân khác.

3. Cách thức quản lí bài viết: Chỉ có ADMIN mới có quyền xóa bài viết ngoại trừ: Những bài viết spam, không dấu, bài viết không đúng box,…

--- Những bài viết đề xuất xóa sẽ do MOD, SMOD đề xuất với admin để xóa bài viết

--- Những bài viết cần sự thông qua với BQT, mang tính nhạy cảm, được quyền ẩn đi (không được xóa) và được sự đồng ý của ADMIN mới có thể xử lí bài viết này để mang tính xử lí thông tin chắc chắn, tránh gây ảnh hưởng xấu đến diễn đàn nếu thông tin bài viết sai lệch.

4.- Xử lý sai phạm: Sẽ có hình thức xử lí đối với những người trong BQT không thực hiện những điều khỏan tạm thời trên.

--- Phạt cảnh cáo lần 1 trên diễn đàn cũng như offline trước tòan BQT.

--- Phạt cảnh cáo lần 2 trên diễn đàn cũng như offline trước tòan BQT.

--- Cách chức, sai thải khỏi BQT

Hi vọng rằng các thành viên trong BQT sẽ làm tốt những điều trên, và đồng ý theo những điều lệ này để xây dựng diễn đàn bmt7.vn ngày càng phát triển.

BQT diễn đàn.