Ông chồng ôm chăn chiếu ngồi cầu thang giữa đêm, nghe lý do chị em đắc chí: “Cho chừa!” - Gửi trang này cho bạn

Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: Ông chồng ôm chăn chiếu ngồi cầu thang giữa đêm, nghe lý do chị em đắc chí: “Cho chừa!”

Tin nhắn của bạn