PDA

View Full Version : Viettel Vài sim 4747 giá cạnh tranh...................................Sim113.com
29-06-2017, 06:36 AM
LIÊN HỆ: HUY 0888.99.11.99 - SMS: 0913.007.0070943. 09.8181 ………………………………… 888 ngàn.
0945.8.22269 .………………………………… 450 ngàn.
0962.646.006. ………………………………… 650 ngàn.

0966.047.947 ………………………………… 888 ngàn.
0971.17.47.87 ………………………………… 888 ngàn.
.................................

0983.29.7788 ………………………………… . 2,8 triệu
098.333.1717 ..………………………………… 2,8 triệu
.
0979.411.499 ………………………………….. 1,8 triệu
0979.12.7778 …………………………………. 1,9 triệu
.
0987.89.7008 ………………………………… 888 ngàn.
0982.00.37.00 ………………………………… 888 ngàn.
0869.11.2359 …………………………………. 388 ngàn.
0988.801359 …………………………………. 888 ngàn.
0963.99.35.36 ………………………………… .555 ngàn.
0979.95.0101 …………………………………. 2,5 triệu
0979.92.4949 …………………………………. 2,5 triệu
0988.42.4448 …………………………………. 888 ngàn.
0987.78.0009 …………………………………. 2.8 triệu
0976.800.844 …………………………………. 950 ngàn.
0968.743.743 …………………………………. 6,8 triệu
01655.123457 ………………………………… 888 ngàn.
0983.65.1177 .…………………………………. 888 ngàn
0979.63.4646 …………………………………. 2,5 triệu
0987.95.3738 …………………………………. 680 ngàn.
0983.67.5050 …………………………………. 950 ngàn.

01665.33.34.35 …………………………………1,6 triệu.
.
0966.77.4447 …………………………………. 1.8 triệu.

01653.16.17.18 …………………………………1,8 triệu

…………………………………..
094.555.4747.. ………………………………… 3,3 triệu
0965.35.47.47 ………………………………… 3,3 triệu
01699.37.47.57 …………………………………1,8 triệu.

0961.47.5000 ………………………………….. 900 ngàn.

Sim113.com
08-07-2017, 06:36 AM
lên cao...........................

Sim113.com
10-07-2017, 10:45 AM
Lên cao..................

Sim113.com
11-07-2017, 12:52 PM
lên cao.......................

Sim113.com
13-07-2017, 02:09 PM
lên cao...............

Sim113.com
14-07-2017, 03:18 PM
lên cao....................