PDA

View Full Version : Vinafone 0886 693 693. 0124 75 38888.707060
09-06-2017, 01:09 PM
0886 693 693 ck200k/11 tháng giá 7tr

0124 75 38888 ck600/15 tháng giá 10tr

0941 59 4747 stt giá 1tr
0943 74 6879 stt giá 1tr

Lh. 01246747777