PDA

View Full Version : Vinafone 0948 116677 1,5tr707060
14-05-2017, 10:51 AM
Sim ck400k/18 tháng. 0948 116677

094 11 99997
0943 086 186
Ck200/18

Thanh lý kịch sàn 300k+200k cước cọc tháng cuối

707060
14-05-2017, 11:23 AM
Uppppppppppppp