PDA

View Full Version : gà chọi bình định băc giang mới khai mỏ_gà chọi sài gòn chân hay đòn độcnhocso277558
30-09-2016, 09:42 AM
gà đá cựa sắt hay băc giang mới khai mỏ_gà chọi sài gòn chân hay đòn độc

gà chọi bình định băc giang mới khai mỏ_gà chọi sài gòn chân hay đòn độc

gà chọi bình định băc giang mới khai mỏ_gà chọi sài gòn chân hay đòn độc

https://www.youtube.com/watch?v=tW75RT9UtHg