PDA

View Full Version : Rơi giấy tờroi giay to
14-04-2016, 04:18 PM
Tôi tên: Nguyễn thị út hiền, có đánh rơi một số giấy tờ (cmnd, gplx, đkmt) tại km3. Ai nhặt được vui lòng liên hệ 0906550667, 0984868188. Xin cảm ơn và hậu tạ