PDA

View Full Version : Samsung Ss g530h mới 100% chính hãng chưa kích hoạt bảo hành bán lại 2tr2ngohai109@yahoo.com
26-12-2015, 09:13 PM
Máy nguyên hộp chưa kích hoạt bảo hành. Bao test thoải mái. Giá 2tr2. 0916444744

ngohai109@yahoo.com
27-12-2015, 09:19 PM
Uppppppppppppp

ngohai109@yahoo.com
31-12-2015, 12:03 PM
Uppppppppppppp

ngohai109@yahoo.com
02-01-2016, 10:28 PM
Uppppppppppppp

ngohai109@yahoo.com
03-01-2016, 11:46 AM
Upppppppppp

ngohai109@yahoo.com
10-01-2016, 03:52 PM
Upppppppppp