PDA

View Full Version : Nokia có mấy cái xác bán nhah cho ae cầnphuctnq
18-12-2015, 09:17 PM
1 nokia thay màn thay vỏ.main rin
1 sony 395 hư màn. main rin
1 n72 hư nguồn. còn lại nguyên zin
1 1280 hư màn.
ra đi 1tr cho tất cả
http://www.upsieutoc.com/images/2015/12/18/20151218_201055.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015/12/18/20151218_201044.jpg
liên hệ 0962334324