PDA

View Full Version : Điện tử khác Cần sang lại Microphone Takstar GL-400kenbmt
01-12-2015, 10:32 AM
Như tiêu đề bạn mình có 1 em Microphone Takstar GL-400 chuyên dành để thu âm còn dư nay không xài muốn sang lại cho ai cần
Mic ngoại hình đẹp A-Z có màng lọc và dây kết nối...Bao xài bao test cho ae
Giá ra đi 1tr5 fix nhẹ cho ae cafê . AE nào cần SMS cho mình tại mình bận làm k nge máy đc 01884064077

kenbmt
02-12-2015, 10:01 AM
Uppppppppppppppppppppppp

kenbmt
02-12-2015, 01:12 PM
Upppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
02-12-2015, 04:41 PM
Upppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
03-12-2015, 08:45 PM
Upppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
04-12-2015, 10:16 AM
Uppppppppppppppppppppp

kenbmt
04-12-2015, 05:05 PM
Uppppppppp

kenbmt
05-12-2015, 11:47 AM
Upppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
05-12-2015, 02:47 PM
Ipppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
05-12-2015, 04:51 PM
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
05-12-2015, 10:00 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
06-12-2015, 01:07 PM
Uppppppppppppppppppppp

kenbmt
06-12-2015, 06:21 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

kenbmt
07-12-2015, 10:58 AM
Tpppppppppppppppppppppppppppppppp