PDA

View Full Version : Toshiba Laptop Toshiba Satellite L510 giá 2.999.000đkimlongbmt
13-01-2015, 10:41 AM
Laptop Toshiba Satellite L510 (PSLF8L-017001) (Intel Core 2 Duo T6570 2.1GHz, 1GB RAM, 200GB HDD, , 14 inch pin khoang 20 phút
http://www.eware.com.vn/images/thumbs/0001533.jpg
giá 2.999.000đ

kimlongbmt
13-01-2015, 06:31 PM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81:

kimlongbmt
14-01-2015, 09:48 AM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smil ey81::cute_smiley81:

kimlongbmt
21-01-2015, 02:33 PM
:cute_smiley31::cute_smiley31::cute_smiley31::cute _smiley31::cute_smiley31::cute_smiley31::cute_smil ey31::cute_smiley31::cute_smiley31:

Minh Phát Battery
21-01-2015, 04:21 PM
Ủng hộ bác chủ chuyện pin:cute_smiley12:

kimlongbmt
21-01-2015, 07:19 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp