PDA

View Full Version : HP-Compaq Bán con HP ComPaq CQ61 giá sinh viên cần bánchuyenlaptop
29-09-2014, 08:50 AM
goood.............

chuyenlaptop
30-09-2014, 10:36 AM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81::cute_smiley81:

chuyenlaptop
01-10-2014, 07:11 AM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81::cute_smiley81:

chuyenlaptop
01-10-2014, 11:19 AM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81::cute_smiley81:

chuyenlaptop
01-10-2014, 06:35 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

chuyenlaptop
02-10-2014, 09:16 AM
Oppppppppppppppppppp

DHComputer
02-10-2014, 09:43 AM
up. lâu quá ko ghé bà chị rồi/

kennythai2609
02-10-2014, 09:45 AM
pin khá chai nhỉ, nhưng hợp lý với cái giá, up cho em nó sớm ra đi.

chuyenlaptop
02-10-2014, 12:17 PM
up. lâu quá ko ghé bà chị rồi/

thank các thánh đã ung hộ

chuyenlaptop
03-10-2014, 03:21 PM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81: