PDA

View Full Version : Dell Thanh lí laptop dell n4050 giá 4tr2 máy đẹp 99% rin 100% có call có fix mạnhvanphucbanme
12-09-2014, 01:04 PM
close toppicccccccccccccccccccccccccc

vanphucbanme
12-09-2014, 03:23 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppp

tvh66
12-09-2014, 08:49 PM
Doi ip4 trang 16 g ko ban

vanphucbanme
13-09-2014, 12:32 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppp

vanphucbanme
13-09-2014, 01:05 PM
:cute_smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62::cute _smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62::cute_smil ey62:

vanphucbanme
13-09-2014, 02:04 PM
:cute_smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62::cute _smiley62::cute_smiley62:

cuocsongaovnpt
13-09-2014, 02:57 PM
3t2 được thì để lại cho mình 0905515453

vanphucbanme
13-09-2014, 03:32 PM
3t2 được thì để lại cho mình 0905515453
tiệm trả mình 3tr8 chưa bán đó bạn

vanphucbanme
13-09-2014, 04:38 PM
:cute_smiley62::cute_smiley46.1::cute_smiley62::cu te_smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62::cute_sm iley62::cute_smiley62::cute_smiley67::cute_smiley6 7::cute_smiley12::cute_smiley12:

vanphucbanme
13-09-2014, 04:56 PM
Uppppppppppppppppppp

thanmotech
13-09-2014, 06:26 PM
tiệm trả mình 3tr8 chưa bán đó bạn

Giá này khá tốt rùi nè