PDA

View Full Version : Nokia nokia mobiado vỏ gỗ cực đẹp main 1280 zin nguyên bản máy chất giá tốt cho anh em chơi...hình thậttuanklabook
29-08-2014, 03:38 PM
show nè..............
http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/65BC79E2-A5C4-4144-A573-33B6CC5B9C5E_zpsngkoxnzj.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/65BC79E2-A5C4-4144-A573-33B6CC5B9C5E_zpsngkoxnzj.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/CCC20905-BEBB-40EC-8E33-4649D3243FF5_zpsdfrk3c7j.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/CCC20905-BEBB-40EC-8E33-4649D3243FF5_zpsdfrk3c7j.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/F7D43BE9-C99F-4CD4-894A-C7D09D0B5191_zps7wsdk6nb.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/F7D43BE9-C99F-4CD4-894A-C7D09D0B5191_zps7wsdk6nb.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/65AA89F1-9316-4064-AB6E-CB98BDB4EABF_zps11i1ham4.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/65AA89F1-9316-4064-AB6E-CB98BDB4EABF_zps11i1ham4.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/3940222D-0D0D-4B25-BEAC-0D19EC121C37_zpsi0unnpae.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/3940222D-0D0D-4B25-BEAC-0D19EC121C37_zpsi0unnpae.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/081B765E-1B60-46EB-939A-C0EB41AFF60E_zpsiqlhlmtl.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/081B765E-1B60-46EB-939A-C0EB41AFF60E_zpsiqlhlmtl.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/2A0F235E-D707-424D-B1DB-F8D7ED1AB6F0_zpsey5ziys3.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/2A0F235E-D707-424D-B1DB-F8D7ED1AB6F0_zpsey5ziys3.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/BC3EDF10-8719-4B00-84D6-98E0293CC2BE_zpsc9bjl2uw.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/BC3EDF10-8719-4B00-84D6-98E0293CC2BE_zpsc9bjl2uw.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/73157F0A-C2B6-4E6B-B4C3-3905142B9D4C_zpsx3yzrq04.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/73157F0A-C2B6-4E6B-B4C3-3905142B9D4C_zpsx3yzrq04.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/2EB30B0F-F75A-452A-96FD-CF4212389191_zpsuxzmaiav.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/2EB30B0F-F75A-452A-96FD-CF4212389191_zpsuxzmaiav.jpg.html)

http://i1288.photobucket.com/albums/b497/tuansmartphone/Mobile%20Uploads/6FD266D1-E262-4E50-9E94-78C3CE4592B5_zpsqknlubrk.jpg (http://s1288.photobucket.com/user/tuansmartphone/media/Mobile%20Uploads/6FD266D1-E262-4E50-9E94-78C3CE4592B5_zpsqknlubrk.jpg.html)

đã bán........................

tuanklabook
29-08-2014, 03:43 PM
lên cho ngày đẹp....................

quocdung_2905
29-08-2014, 03:51 PM
:cute_smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62::cute _smiley62::cute_smiley62:

tuana453
29-08-2014, 04:14 PM
:cute_smiley81::cute_smiley81::cute_smiley81::cute _smiley81:

sỉ và lẻ
30-08-2014, 05:25 PM
:cute_smiley62::cute_smiley62::cute_smiley62:

daicongtube
30-08-2014, 05:55 PM
máy đẹp........

bigzerolx
30-08-2014, 06:39 PM
top...............

Beat.Vn
30-08-2014, 07:23 PM
con này đep..................