PDA

View Full Version : HTC Bán HTC One M8 màu bạcmuachanbancan
28-08-2014, 10:29 AM
Bán HTC One M8 màu bạc 16gb máy mới 99,99% không 1 vết tỳ (máy + sạc) giá 9tr8
https://app.box.com/representation/file_version_18346384517/image_2048_jpg/1.jpg
https://app.box.com/representation/file_version_18346372915/image_2048_jpg/1.jpg
https://app.box.com/representation/file_version_18346352217/image_2048_jpg/1.jpg
https://app.box.com/representation/file_version_18346313877/image_2048_jpg/1.jpg
https://app.box.com/representation/file_version_18346312503/image_2048_jpg/1.jpg

thaitu82
28-08-2014, 10:31 AM
Upppppppppppppppppppppp

chicken7079
28-08-2014, 10:31 AM
8tr nha ban

reonhok
28-08-2014, 05:27 PM
upppppppppppppppppppppppppppp :cute_smiley81:

muachanbancan
30-08-2014, 06:33 PM
uppppppppppppppppppppppp

muachanbancan
02-09-2014, 01:35 PM
upppppppppppppppppppppppppp

muachanbancan
03-09-2014, 10:51 AM
uppppppppppppppppppppppp

muachanbancan
06-09-2014, 11:25 AM
uppppppppppppppppppppp