PDA

View Full Version : LG can ban em LG L5 gia 700kvodaiquan
27-08-2014, 10:25 AM
Đã Bán Hết

cumgar779
27-08-2014, 10:43 AM
giá tốt ! xem máy đâu bạn ?

vodaiquan
27-08-2014, 12:18 PM
giá tốt ! xem máy đâu bạn ?O bmt nha pan . Lh truc tiep nha