PDA

View Full Version : BlackBerry Bb z10 mới 99% màu đen bán đổi giao lưu 3tr7 hàng công ty 001Teo_muadienthoai
26-08-2014, 10:29 AM
Máy nguyên zin chuẩn công ty 001 nha ai cần alo nha
Bán đổi giao lưu 3tr7
http://i947.photobucket.com/albums/ad316/giang170986/Mobile%20Uploads/image_zps313acbff.jpg (http://s947.photobucket.com/user/giang170986/media/Mobile%20Uploads/image_zps313acbff.jpg.html)
http://i947.photobucket.com/albums/ad316/giang170986/Mobile%20Uploads/image_zps99a9f943.jpg (http://s947.photobucket.com/user/giang170986/media/Mobile%20Uploads/image_zps99a9f943.jpg.html)

Và một em máy mới cũng hàng công ty 001 nha giá 4tr3
http://i947.photobucket.com/albums/ad316/giang170986/Mobile%20Uploads/image_zpsf420913e.jpg (http://s947.photobucket.com/user/giang170986/media/Mobile%20Uploads/image_zpsf420913e.jpg.html)
http://i947.photobucket.com/albums/ad316/giang170986/Mobile%20Uploads/image_zps1801f59d.jpg (http://s947.photobucket.com/user/giang170986/media/Mobile%20Uploads/image_zps1801f59d.jpg.html)
http://i947.photobucket.com/albums/ad316/giang170986/Mobile%20Uploads/image_zpse3e7015e.jpg (http://s947.photobucket.com/user/giang170986/media/Mobile%20Uploads/image_zpse3e7015e.jpg.html)

Teo_muadienthoai
26-08-2014, 02:46 PM
uppppppppp

Teo_muadienthoai
26-08-2014, 07:17 PM
uppppppppppppp

Teo_muadienthoai
27-08-2014, 10:54 AM
upppppppppppppppp

kuteobmt
27-08-2014, 10:08 PM
upppppppppppppppppppp

Teo_muadienthoai
28-08-2014, 08:20 PM
uppppppppppp

kiên_phạm
29-08-2014, 12:23 AM
:Star (47)::Star (47)::Star (47):

Teo_muadienthoai
29-08-2014, 09:16 AM
Upppppppppppppp

Teo_muadienthoai
29-08-2014, 04:54 PM
upppppppppp

Teo_muadienthoai
30-08-2014, 11:16 AM
uppppppppppppp

Green Coffee
30-08-2014, 12:13 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

Teo_muadienthoai
31-08-2014, 08:50 AM
uppppppppppppp

Teo_muadienthoai
31-08-2014, 03:21 PM
upppppppppppp

Teo_muadienthoai
01-09-2014, 12:15 PM
uppppppppppppp

Teo_muadienthoai
02-09-2014, 11:15 AM
upppppppppppp