PDA

View Full Version : Toàn quốc dac san da latduchopmobile
09-05-2014, 03:43 PM
ĐẶC SẢN ĐÀ LẠT "DÙNG THỬ MIỄN PHÍ " TẠI 263 YJUT-BUON ME THUOT -DAKLAK
LH: 0919 517576 GIAO SỈ VÀ LẺ TẠI BMT -DAKLAK


http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/downloadjpg_zps1a652fa6.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/downloadjpg_zps1a652fa6.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/smut_zpsa4ee6734.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/smut_zpsa4ee6734.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/dalat_zps4fa7a286.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/dalat_zps4fa7a286.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/daytay_zpsf91c5efa.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/daytay_zpsf91c5efa.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/mut1030_zps5501e9d3.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/mut1030_zps5501e9d3.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/1030_zps6b065f17.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/1030_zps6b065f17.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/thapcam_zps4ae6faf8.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/thapcam_zps4ae6faf8.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/da_lat_zps99bfaf7e.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/da_lat_zps99bfaf7e.jpg.html)

http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/def1289579449_zpsc409a571.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/def1289579449_zpsc409a571.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/atiso_zpsf02c6562.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/atiso_zpsf02c6562.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/dalat1030_zps6316d8ab.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/dalat1030_zps6316d8ab.jpg.html)
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/nguyenduchop79/dautay_zps5240e891.jpg (http://s1172.photobucket.com/user/nguyenduchop79/media/dautay_zps5240e891.jpg.html)

duchopmobile
11-05-2014, 11:00 AM
uppppppppppppppppppppp

duchopmobile
11-05-2014, 11:03 AM
đặc sản đà lạt "dùng thử miễn phí " tại 263 yjut-buon me thuot -daklak
lh: 0919 517576 giao sỉ và lẻ tại bmt -daklak

duchopmobile
11-05-2014, 10:46 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

duchopmobile
12-05-2014, 08:37 AM
upppppppppppppppppp

duchopmobile
13-05-2014, 06:11 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

duchopmobile
22-05-2014, 10:17 AM
moi moi nguoi dung thu nao

tattoonguyen
22-05-2014, 12:29 PM
:cute_smiley62:

duchopmobile
09-06-2014, 09:59 AM
uppppppppppppppppppppp