PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Cải tiến trải nghiệm người dùngDAIHANC
06-05-2014, 02:32 PM
Cải tiến trải nghiệm người dùng
Trước đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng một nguồn dữ liệu bất thường trong lĩnh vực an ninh là những file log từ các máy chủ Web. Cái bất thường là nó không phải là dữ liệu an ninh cho mỗi gia nhập. Thay vào đó, đối với các hệ thống an ninh theo công nghệ điện toán đám mây (hoặc bất kỳ trình duyệt giai đoạn bắt đầu hổ trợ các hệ thống), dữ liệu đại diện cho hành vi của các nhân viên an ninh thực sự sử dụng hệ thống để tiến hành công việc của họ. ( kiểm soát cửa vào ra (http://daihancorp.com/product/index/541/may-thiet-bi-doc-the-dai-loan.cnv) St )
Tại sao điều này lại quan trọng? Trong một thế giới nơi các công ty Web phát triển theo định hướng người tiêu dùng nghiên cứu hành vi người dùng trực tuyến để cải thiện các ứng dụng của họ, những khách hàng hệ thống an ninh dường như là cuối cùng trong giới hạn đối với khía cạnh này trong cải tiến của User Experience (UX). Đó là một thiệt hại cho cả khách hàng của chúng tôi và những người chúng ta bảo vệ.  ( kiểm soát cửa vào ra St )
Một ví dụ đơn giản của các loại dữ liệu chúng tôi có thể trích xuất từ một vài tỷ nhấp chuột vào web là để hiểu được các hoạt động được thực hiện thường xuyên nhất của các nhà quản lý an ninh, vì vậy, chúng ta nên tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng của chúng tôi . Hình 7 (xem Hình 7 , trang 31) đúc rút giá trị của một năm về hành vi của khách hàng online vào năm hành động an ninh phổ biến nhất được thực hiện .
Daihancorp kiểm soát cửa vào ra chuyên nghiệp VN St