PDA

View Full Version : Nhiều loại ĐT Vài cái xác điện thoại bèo bèo đê (W950i, ST60, i-Mobile 520)Huu Tai Media
20-04-2014, 09:21 AM
Thớt mới rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

doancuop79
20-04-2014, 02:20 PM
uuuppppppppppppppppp

471dak
20-04-2014, 02:43 PM
A. Tai............................................... ...............................

Huu Tai Media
20-04-2014, 04:44 PM
ST60 đã ra đi.

Cập nhật tình hình em i-mobile :D