PDA

View Full Version : Nokia nokia 2700 bán 370kdoan_anh_quang@yahoo.com
19-04-2014, 03:11 PM
đã xong cám ơn cả nhà ....

sinhvienngheo_bmt17
20-04-2014, 03:06 PM
300k máy rin mình hốt cho lh:01866778379

doan_anh_quang@yahoo.com
20-04-2014, 07:29 PM
300k..... ko duoc ban oi.......