PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Thống kê số đông ( kiểm soát ra vào St )MOTKOBON
19-04-2014, 11:40 AM
Thống kê số đông vs. Phân tích địa phươngNhững ví dụ về các phân tích ở đây được rút ra từ hai khu vực khác nhau. Đầu tiên là những khu vực tập trung người sử dụng lớn và các cơ sở nhà máy, những người ở đó có thể có hoặc không có quan hệ với nhau, nhưng dù sao thì cũng có tương quan với nhau do những yếu tố bên ngoài như vị trí địa lý, loại hình kinh doanh, thời điểm trong năm, v.v.. Chúng tôi gọi đó là “thống kê số đông”. Thứ hai dựa vào loại dữ liệu là địa phương cho một tổ chức hay thậm chí một cơ sở đơn lẻ, nhưng có thể hưởng lợi từ những phân tích mạnh mẽ cung cấp trong một phạm vi Big Data. Chúng tôi sẽ gọi chúng là “phân tích địa phương”. ( kiểm soát ra vào St )
Việc sử dụng các “thống kê số đông” cho thấy một thực tế rằng các hệ thống an ninh tạo ra một lượng lớn dữ liệu có giá trị về mặt kinh doanh và xã hội vượt xa hơn hiện tại chỉ sử dụng trong việc quản lý an ninh. Tuy nhiên, với các thế hệ sản phẩm truyền thống của một hệ thống an ninh cho mỗi tòa nhà hay thậm chí cho mỗi một doanh nghiệp, các tập hợp dữ liệu cũ chưa bao giờ đủ lớn để hỗ trợ phương thức phân tích này. Ngày nay, với việc ngày càng nhiều các hệ thống an ninh hoạt động trên phạm vi rộng lớn hơn, các hệ thống được kết hợp lại trên công nghệ đám mây, các tập dữ liệu phong phú và có giá trị hơn. Các công cụ chúng tôi đã đề cập trong phần đầu tiên cho phép chúng ta nhận ra giá trị này. ( kiểm soát ra vào St )
Các phân tích địa phương đem lại sự thấu hiểu cặn kẽ dữ liệu cụ thể của các cơ sở hoặc công ty, nhưng làm như vậy với các công cụ thường chỉ dành cho những vấn đề lớn hơn nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh xử lý điện toán lớn hơn và càng nhiều thuật toán phức tạp hơn tạo áp lực cho mục tiêu hạ thấp chi phí. Một lần nữa, lợi ích này có khả năng được là nhờ kiến trúc công nghệ điện toán đám mây tận dụng tính kinh tế của các khu vực và cung cấp những khả năng mà nói một cách đơn giản là chúng không khả thi trên các loại server máy chủ thường kết nối với các hệ thống an ninh. Như những gì Microsoft Research đã quan sát thấy, “Big Data khá bất tiện. nó quá lớn để có thể vừa vặn trong một màn hình, hay trong bộ nhớ, đĩa ghi.” ( kiểm soát ra vào (http://daihancorp.com/product/index/322/kiem-soat-ra-vao-cua-va-thang-may.cnv) St )
 
Daihancorp.com chuyên gia kiểm soát ra vào St