PDA

View Full Version : Nokia cần mua 1280...1202 SLLthanh_bmt0
17-04-2014, 06:33 PM
hiện tại đang cần mua về của hàng bán chơi nên ae ai có chia lại cho it gia cả nt vào 0966450946

thanh0
17-04-2014, 08:25 PM
sài gòn 1202 thì nhiêu nhưng 1280 thi ko có luôn

thanh_bmt0
18-04-2014, 08:57 PM
upppppppppppppppppp

em của ngày hôm qua
18-04-2014, 09:19 PM
uppppppppppp