PDA

View Full Version : LG bán lg vuf100 bị lỗi romnokiabmt7
17-04-2014, 02:37 PM
daban close ...................

nokiabmt7
17-04-2014, 03:01 PM
Ai có sky hoac lg đổi cho mình cung được lhe 0924246196

nokiabmt7
17-04-2014, 03:21 PM
Upppppppppppppppppp

Mobile_3
17-04-2014, 03:30 PM
cái này chắc bị lỗi phần cứng rồi
đem đi sữa đi bạn

nam470
17-04-2014, 03:49 PM
uppppppppppppppppp

nokiabmt7
17-04-2014, 05:18 PM
upppppppppppppppp

69 Mobile
17-04-2014, 05:46 PM
upppppppppppppppppp lên nào

nokiabmt7
17-04-2014, 10:19 PM
upppppppppppppppppppppp

NHAN82
18-04-2014, 08:48 AM
uppppppppppppppppppp

nokiabmt7
18-04-2014, 09:40 AM
upppppppppppppppppp lên nào

thanks ban

nokiabmt7
18-04-2014, 09:40 AM
uppppppppppppppppp

thanks. . . . .

nokiabmt7
18-04-2014, 09:41 AM
uppppppppppppppppppp

thanks . . . . . .

nokiabmt7
18-04-2014, 03:24 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

quantran47
18-04-2014, 09:53 PM
uppppppppppppppp