PDA

View Full Version : Nokia 3220 muốn gl đây ......MX115
17-04-2014, 09:28 AM
Như tiêu đề mình muốn gl con 3220 này vs 1280 hoặc 1202 nhắn tin cho đã
(gl cả sạc). ai wt lh:01866779369

MX115
17-04-2014, 09:32 AM
topppppppppppppppp

MX115
17-04-2014, 12:50 PM
uppppppppppppppppp

quantran47
17-04-2014, 08:52 PM
uppppppppppppppppppp

MX115
18-04-2014, 07:49 AM
upppppppppppp