PDA

View Full Version : ĐT khác Mua HK Phone 4s , ip3 ,3gs, ip4



chien22
15-04-2014, 04:06 PM
Như tiêu đề , cần mua 1 số đt như trên , ACE nào có pmmmm giá và % máy nha cám ơn rất nhiều , ACE nào đi ngang vào xem uppppp giùm E với cám ơn nhiều , LH 01868847879

chien22
15-04-2014, 05:15 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

chien22
16-04-2014, 07:51 AM
upppppppppppppppppppppp

boysavious_bmt
16-04-2014, 09:31 AM
3g bể mh mua ko.093495866

chien22
16-04-2014, 02:14 PM
upppppppppppppp

ledaobmt
16-04-2014, 03:15 PM
iphone 3g máy 90%. sài ổn định k lỗi lầm. giá 800. mua sms sdt

chien22
16-04-2014, 08:15 PM
uppppppppppppppppppppppppp

Mobile_3
16-04-2014, 11:44 PM
úp ........................

chien22
25-04-2014, 04:16 PM
upppppppppppppppp

Chíp Nhỏ
25-04-2014, 08:46 PM
úppppppppppppppppppppppppppp

chien22
26-04-2014, 11:51 AM
upppppppppppppp

ctmcevs
26-04-2014, 07:22 PM
uppppppppppppppppppppppppp

chien22
08-05-2014, 05:18 PM
upppppppppppppp