PDA

View Full Version : Samsung Bán em Note 3 màu đen like newquoclinh02bmt
15-04-2014, 09:03 AM
Đã ra đi. Thanks all

debut_13
15-04-2014, 09:16 AM
hàng đẹp upppppppppppppppppppppppppp

quoclinh02bmt
15-04-2014, 10:23 AM
Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn