PDA

View Full Version : Nokia Cần bán lại cây Nokia asha 300 cho ae kỹ thuậtmr.ken0000
14-04-2014, 06:21 PM
đã thanh lý ...........................................

mr.ken0000
14-04-2014, 06:24 PM
up......................
Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

boysavious_bmt
14-04-2014, 06:32 PM
Asha 300 sms cạ gia bán tham khảo dc hốt 0934955866

mr.ken0000
17-04-2014, 06:17 PM
Uppppppppppppppppppppppppppp

Mobile_3
17-04-2014, 06:24 PM
uppppppppppppppppp

mr.ken0000
21-04-2014, 11:12 AM
hinhy nhu thieu gia kia anh
asha 400k :3 máy chỉ sóng yếu thôi .... SS s2 i777 at&t giao lưu máy hợp lý .......... toppppppppppppppppppppppp

mr.ken0000
22-04-2014, 06:54 PM
toppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

0972535323
24-04-2014, 10:30 AM
300k dc hok

mr.ken0000
24-04-2014, 07:07 PM
300k dc hok
đã bán cho 1 anh đẹp trai :)))))))))))))))))))))) tks bạn đã quan tâm