PDA

View Full Version : HTC Cần mua htc one x+hiennguyenbmt
13-04-2014, 09:36 PM
Anh em nào có one x+ muốn lên đời thì để lại co minh nha, tình trạng máy và giá lun nha.

hiennguyenbmt
13-04-2014, 10:12 PM
Up............

thaitu82
14-04-2014, 06:42 AM
Topppppppppppppppppp

hiennguyenbmt
14-04-2014, 08:49 AM
Upppppppppppp

Xipo_BMT
14-04-2014, 12:54 PM
.......................................

hiennguyenbmt
14-04-2014, 09:09 PM
Up cho ai dag có nhưng mún bán

hiennguyenbmt
15-04-2014, 11:24 PM
Up...........