PDA

View Full Version : Nokia Mình Cần mua 2 em Nokia 1280nhontp
16-01-2014, 08:13 PM
mình mua đủ rồi thk ALL

luluquaybmt1221
16-01-2014, 08:20 PM
uppppppppppppppppp

nhontp
16-01-2014, 08:22 PM
Thank Úp hộ

chàng trai cô đơn
17-01-2014, 08:54 AM
có 1 cái nek bạn...máy zin nhưng vỏ và pin lô.no xac 180k đ lh chữ kí