PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Cần 1 dịa chỉ thu mua gà ta_thả vườn_mong anh em giúp .cuquy6742
18-12-2013, 11:43 AM
MÌNH NUÔI 200 CON GÀ TA THẢ VƯỜN ....gà ăn cám nhe
nay chúng dã lớn _nhưng minh vẫn chưa có dầu ra
mong anh em nao`_chăn nuôi pít thì hỗ trợ mình nè
cãm ơn trước nè_____

chumngaybmt
19-12-2013, 10:37 PM
up phụ cho bạn mau tìm đc

cuquy6742
20-12-2013, 10:01 AM
upppppppppppppppppp

cuquy6742
24-12-2013, 10:00 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp