PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột cần tìm địa chỉ đóng hộp giấy !thienthanhaykhoc_25
13-10-2013, 08:33 PM
mình cần tìm 1 số địa chỉ đóng hộp giấy bìa cát tông như hình các bạn biết ở bmt mình chỗ nào đóng ko chỉ hộ mình vs http://www.uphinh.vn/image/stream/1446072.jpeg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1446072.jpeg)
0934 939 505

thienthanhaykhoc_25
14-10-2013, 08:45 PM
upppppppppppppppppppp

thienthanhaykhoc_25
17-10-2013, 09:16 AM
upppppppppppppppppppppppppppp

thienthanhaykhoc_25
18-10-2013, 11:00 AM
uppppppppppppppppppp

thienthanhaykhoc_25
19-10-2013, 10:35 AM
upppppppppppppppppppppppp

thienthanhaykhoc_25
29-10-2013, 09:52 AM
upppppppppppppppppppppppppp