PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Buôn Bán Cho Các ACE BMT-HCMn0bjta_bm_t
27-09-2013, 03:42 PM
Mình thành lập nhóm mang tên Chợ Lớn BMT-HCM để cho ACE BMT và ACE HCM có thêm nơi giao lưu, mua bán và trao đổi hàng hoá. nhóm mới thành lập nhưng hiện có hơn 10k thành viên.
Các ACE BMT7 qua ủng hộ nhé.
https://www.facebook.com/groups/cholonbmthcm/
https://www.facebook.com/cholonbmthcm
http://i1.upanh.com/2013/0927/06//57625453.nga63335.jpg (http://upanh.com/view/?id=fva4aedb7kj)

may_giare
30-09-2013, 01:25 AM
tham gia nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!