PDA

View Full Version : Mobifone toppic chuyên sim năm sinh giá rẻ cho sinh viên đây ạhchonsimdep@yahoo.com
26-08-2013, 08:14 PM
0936.17.02.90 1,100
0936.08.04.90 1,100
0936.06.04.90 1,100
0902.26.04.91 1,100
0902.28.07.91 1,100
0904.06.04.91 1,100
0936.21.05.91 1,100
0904.26.12.91 1,100
0906.14.06.91 1,100
0906.22.04.91 1,100
0902.24.05.91 1,100
0906.04.11.95 1,100
0904.05.03.95 1,100
0906.03.05.95 1,100
0902.26.01.95 1,100
0902.21.07.95 1,100
0906.22.03.95 1,100
0906.04.01.95 1,100
0903.22.07.95 1,100
0902.12.01.95 1,100
0902.21.03.96 1,100
0906.22.05.96 1,100
0906.24.05.96 1,100
0902.14.01.96 1,100
0902.20.04.96 1,100
0932.20.05.96 1,100
0902.10.01.96 1,100
0906.29.08.96 1,100
0906.20.04.96 1,100
0906.23.02.96 1,100
0932.20.02.96 1,100
0932.26.05.96 1,100
0902.29.08.96 1,100
0902.17.07.96 1,100
0932.22.05.96 1,100
0936.29.05.96 1,100
0936.01.01.96 1,100
0936.09.05.96 1,100
0936.11.05.96 1,100
0936.02.05.96 1,100
0936.24.04.96 1,100
0906.11.12.95 1,100
0936.28.04.96 1,100
0906.15.08.96 1,100
0902.15.05.96 1,100
0902.11.03.96 1,100
0902.28.04.96 1,100
0936.16.01.96 1,100
0936.29.03.96 1,100
0936.11.02.96 1,100
0947.09.07.93 700
0944.29.05.93 700
0942.27.01.93 700
0946.05.03.95 700
0943.10.01.83 700
0948.01.06.83 700
0943.23.06.82 700
0947.24.01.83 700
0943.07.05.83 700
0943.07.06.82 700
0943.11.04.83 700
0947.04.04.83 700
0948.26.03.85 700
0943.22.05.83 700
0949.17.03.83 700
0946.05.06.82 700
0943.31.01.85 700
0949.29.03.83 700
0943.22.03.85 700
0943.25.06.85 700
0948.26.09.85 700
0943.21.10.83 700
0947.04.09.85 700
0943.23.07.85 700
0947.27.12.83 700
0919.20.12.96 800
0919.20.12.97 800
0942.18.01.85 700
0919.20.07.85 800
0946.03.06.82 700
0947.31.08.82 700
0943.14.08.82 700
0947.04.07.83 700
0947.03.09.83 700
0943.31.05.83 700
0942.17.03.83 700
0943.27.10.85 700
0942.25.12.85 700
0942.30.12.85 700
0944.16.10.95 700
0945.01.10.95 700
0942.15.10.95 700
0946.15.12.99 700
0942.15.12.99 700
0948.24.05.95 700
0947.22.12.83 700
0945.16.05.83 700
0946.22.04.85 700
0949.12.00.93 700
0902.13.08.85 1,100
0936.12.08.85 1,100
0936.21.06.85 1,100
0936.15.03.80 1,100
0936.15.03.80 1,100
0936.04.02.80 1,100
0936.04.01.80 1,100
0935.25.05.80 1,100
0902.29.05.80 1,100
0936.16.11.80 1,100
0902.27.03.81 1,100
0936.16.05.82 1,100
0936.29.03.81 1,100
0936.17.07.81 1,100
0936.18.06.81 1,100
0936.08.06.82 1,100
0906.29.05.83 1,100
0902.24.05.82 1,100
0906.28.07.82 1,100
0906.27.05.82 1,100
0903.03.01.82 1,100
0936.07.01.84 1,100
0936.12.03.84 1,100
0936.02.11.80 1,100
0936.01.02.80 1,100
0936.05.04.80 1,100
0902.10.02.80 1,100
0936.26.01.80 1,100
0936.01.05.80 1,100
0936.01.05.80 1,100
0936.03.04.80 1,100
0936.26.07.78 900
0936.26.08.78 900
0934.24.07.87 1,100
0906.07.11.87 1,100
0902.09.03.87 1,100
0936.26.10.77 700
0936.26.05.77 700
0936.26.06.67 700
0936.26.12.69 700
0936.26.01.02 900
0907.20.70.80 1,500


call: 090.77.86668
yh: chinsimdep
www.chonsimdep.com.vn

lifehate
26-08-2013, 11:16 PM
up......cho sim giá rẻ cho sinh viên =))

chonsimdep@yahoo.com
27-08-2013, 08:20 PM
lên cao bán nhanh...............................

chonsimdep@yahoo.com
28-08-2013, 06:33 PM
lên tốp.................................

chonsimdep@yahoo.com
29-08-2013, 12:09 AM
lên cao nào......................................

chonsimdep@yahoo.com
29-08-2013, 12:24 PM
lên cho ngày mới bán dc................................

chonsimdep@yahoo.com
29-08-2013, 02:50 PM
lên nữa nè.......................................

chonsimdep@yahoo.com
29-08-2013, 07:49 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

thienanlee
29-08-2013, 10:05 PM
phụ bác
có 07 11 92 ko bác

chonsimdep@yahoo.com
30-08-2013, 08:06 PM
lên cao nào......................

chonsimdep@yahoo.com
30-08-2013, 08:10 PM
phụ bác
có 07 11 92 ko bác
0947071192 kết k bác oi.........................

chonsimdep@yahoo.com
31-08-2013, 11:14 AM
lên cao nào....................................

chonsimdep@yahoo.com
01-09-2013, 09:16 AM
bay cao nào................................

chonsimdep@yahoo.com
01-09-2013, 10:06 AM
bay cao bay xa....................................

chonsimdep@yahoo.com
02-09-2013, 05:29 PM
lên cao nào....................................

cryoaoa
03-09-2013, 06:27 AM
upppppppppppppppppppppp

binno_bmt
03-09-2013, 07:10 AM
đá tóp bạn hiền
ghé phụ chữ kí mình nhé !