PDA

View Full Version : Linh kiện khác ai có cái modum wifi nào không để lại cho mình cáithanhhungdaklak90
11-08-2013, 10:16 AM
tình hình là định mua diện thoại wifi nên mua cái modum wifi thay cho cái cũ. ai có để lại cho mình nhé.
cho biết giá tiền với hãng gì luôn nha.
sms 01649 573 945

chuyentinhduoimua050990
11-08-2013, 02:21 PM
lên tóp nao uuuppppppppppp

thanhhungdaklak90
11-08-2013, 09:16 PM
uuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppp

thanhhungdaklak90
12-08-2013, 01:57 PM
uuuuuuuuuuppppppppppppppppppp

thanhhungdaklak90
13-08-2013, 12:14 AM
uuuuuuuuuuuupppppppppp

phambanme
13-08-2013, 12:55 AM
có cái tenda w316r bán 250k,tặng luôn 40m dây đã bấm đầu(no fix) nt vao dt nhé

thanhhungdaklak90
13-08-2013, 02:47 PM
200k thui cho địa chỉ mih lên lấy. hướng dẫn mình cách cài đặt nha.

thanhhungdaklak90
14-08-2013, 12:15 AM
uuuuuuuuuppppppppppppp

thanhhungdaklak90
14-08-2013, 03:21 PM
uuuuuuuuuppppppppp

thanhhungdaklak90
14-08-2013, 11:48 PM
uuuuuuuppppppppppp

thanhhungdaklak90
22-08-2013, 09:14 PM
uuuuuuuuuppppppppppp