PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột cần mua đàn tranh cũHuyen_m2m
29-05-2013, 09:19 PM
ai bán Đàn Tranh cũ 19 dây hoặc 17 dây âm tốt hàng cũ khảm không ?cần 1 cây cũ ai có call 0982.554.503 thương lượng giá cả nhé ,khoảng dưới 2m mua dc.,

Huyen_m2m
29-05-2013, 09:24 PM
upppppppppppppppppppp

Huyen_m2m
29-05-2013, 09:31 PM
khu này ế ẩm quá không lên dc

Huyen_m2m
29-05-2013, 09:37 PM
upppppppppppppppppp

Huyen_m2m
29-05-2013, 09:43 PM
upppppppppppppppp

Huyen_m2m
01-06-2013, 12:00 PM
uppppppppppppppp