PDA

View Full Version : Hp 430 i3 thế hệ 2 giá goodchuyenlaptop
18-03-2013, 11:23 AM
close..........................

chuyenlaptop
18-03-2013, 11:24 AM
lên cao nào...........

changngokbmt
18-03-2013, 01:51 PM
uppppppppppppp cho ba chi

chuyenlaptop
18-03-2013, 09:18 PM
uppppppppppppppp

caoboindu
18-03-2013, 09:35 PM
up..............................................

Thanhhieu
18-03-2013, 10:10 PM
uppppppppppppppppppppp

chuyenlaptop
19-03-2013, 07:55 AM
uppppppppppppp

nam719
19-03-2013, 09:42 AM
Máy mới bao nhiêu % vậy bạn!

chuyenlaptop
19-03-2013, 08:01 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

chuyenlaptop
20-03-2013, 10:28 AM
uppppppppppppp

chuyenlaptop
20-03-2013, 07:08 PM
upppppppppppppppp

f1_it
21-03-2013, 08:23 AM
up................................

chuyenlaptop
21-03-2013, 11:25 AM
upppppppppppppppp

chuyenlaptop
22-03-2013, 08:54 AM
oppppppppppppp

chuyenlaptop
22-03-2013, 10:36 AM
uppppppppppppppppp

changngokbmt
22-03-2013, 11:45 AM
upppppppppppppppppppppp

HD.BMT
22-03-2013, 12:33 PM
Phụ bạn ,máy chất,giá hợp lý cho một dòng I3 4 số chạy ngọt ngào.

chuyenlaptop
22-03-2013, 07:03 PM
upppppppppppppppp

HD.BMT
22-03-2013, 07:27 PM
hàng gool nhanh đi.

chuyenlaptop
23-03-2013, 07:15 AM
upppppppppppppppp

tranbaduc123
23-03-2013, 09:20 AM
có em i5 nào không bác

congnam1601
23-03-2013, 09:46 AM
giao lưu vs con netbook Samsung N220 không bạn.
màn 10 inch; chip atom; HDD 260gb; ram 2gb

HD.BMT
23-03-2013, 09:49 AM
giao lưu vs con netbook Samsung N220 không bạn.
màn 10 inch; chip atom; HDD 260gb; ram 2gb

bạn ra con này giá nhiêu.

chuyenlaptop
23-03-2013, 04:46 PM
opppppppppppppppppppppppp

chuyenlaptop
24-03-2013, 07:38 PM
upppppppppppppppp

chuyenlaptop
25-03-2013, 07:41 AM
uopppppppppppppppp

blackbon
25-03-2013, 08:56 AM
oppppppppppppppppppppp

F1_PC
25-03-2013, 09:59 AM
lên>>>>>>>>>>>>>>>>>>

chuyenlaptop
25-03-2013, 01:18 PM
uppppppppppppppppppp

DEEJEY BI
25-03-2013, 04:16 PM
UP...............................................

chuyenlaptop
27-03-2013, 08:34 AM
uppppppppppppppppp

chuyenlaptop
27-03-2013, 05:10 PM
oppppppppppppppppppppp

blackbon
28-03-2013, 07:41 AM
opppppppppppppppppppp

maydauroiteo
28-03-2013, 03:10 PM
opppppppppppppppppp