PDA

View Full Version : can maago11143
17-03-2013, 02:43 PM
như tiêu đề mình mua các loại tiên giấy của việt nam như sau
1 đồng
2 đồng
5 đồng
10 đồng
20 đồng
50 đồng

100 đông
200 đồng
500 đồng

10.000 đồng
20.000 đồng
50.000 đồng
100.000 đồng
tất cả đều là tiền giấy nhìn mới 1 chút nhé ai có bán mình ai bán lẻ củng được pmmm số điện thoại cho giá ln nhé:121::121: