PDA

View Full Version : Bảng Gía CPU tray SK 1155ViTinhSaiGon
16-03-2013, 11:26 AM
Bảng Báo Gía CPU tray Sk 1155
Celeron Dual™ G550..... 2.6Ghz 2M,.... 856k
Celeron Dual™ G1610.... 2.6Ghz 2M,.... 903k
Pentium Dual™ G2010.... 2.8Ghz 3M,.... 1,206k
Pentium Dual™ G630..... 2.7Ghz 3M,.... 1,186k
Pentium Dual™ G640..... 2.8Ghz 3M,.... 1,222k
Pentium Dual™ G645..... 2.9Ghz 3M,.... 1,243k
Pentium Dual™ G850..... 2.9Ghz 3M,.... 1,371k
Pentium Dual™ G860..... 3.0Ghz 3M,.... 1,371k
Core™ i3-2130......3.4Ghz ,3M,......... 2,347k
Core™ i3-3220......3.3Ghz 3M,......... 2,442k
Core™ i5-2310.....2.9Ghz 6M,......... 3,514k
Core™ i5-3450.....3.1Ghz 6M,........ 3,617k
Ghi Chú : Giá trên chưa bao gồm Fan
Fan sử dụng 3 SK 775/1155/1156 ......55k
Fan Zin intel (Lấy từ Box) .......100k
Mua kèm Fan giãm 5k
Mua kèm Main giãm 10k
Mua kèm Maind + Ram giãm 20k

ViTinhSaiGon
16-03-2013, 11:39 AM
uuuuuuuuupppppppppp