PDA

View Full Version : Galaxy y can giao luu sky 710 hoac 730thaivinhtam2012
11-03-2013, 12:00 PM
Nhu tieu de ai muon giao luu thu lien he minh 0906468658.
Galaxy cua minh mau den, tinh trang 90%, phu kien gom sac, tai phone, the 2gb voi nhieu ung dung game va tien ich khac.
Xin cam on da doc bai.!

thaivinhtam2012
11-03-2013, 02:40 PM
Up.....up......

thaivinhtam2012
11-03-2013, 04:03 PM
Upppppp...............

Aries_leader
11-03-2013, 04:46 PM
GL từ dòng tháp lên dòng cao mà phụ cứ đòi phụ ít thì chả ai GL đâu bác' !

aisolado
11-03-2013, 05:45 PM
upppppppppppp