PDA

View Full Version : cần mua nokia x1 00 hoặc e72hạt mưa vô tình
11-03-2013, 10:39 AM
mình cần mua x1 00 hoặc e72, tất cả máy rin hết nhé, ai có lh chữ ký, tks mọi người đã đọc tin